Blog

Waarom digitaal innoveren vaak niet lukt

19 nov '18 by Menno Schroder
Menno Schroder, partner bij Webflight

Steeds meer corporate bedrijven houden zich bezig met innovatie. Het lijkt wel een hype, zonder ‘innovationLAB’ hoor je er niet meer bij.

Lamp als symbool voor innovatie

Wat corporate bedrijven zich niet altijd beseffen is dat digitaal innoveren een vak apart is. De mannen in pak lopen dan ook vaak tegen problemen aan. Digitaal innoveren staat of valt met de samenhang van de 3 p’s: product, people, proces. Het innovatieproces is zo goed als de zwakste schakel in deze keten en dat is de reden waarom digitaal innoveren vaak niet lukt.

Product

Don’t: Bouwen op basis van aannames

Innovatie begint altijd met het bedenken van ideeën of specifiek nieuwe producten. Op een gegeven moment wordt er een nieuw product bedacht, welke in zijn totaliteit gebaseerd is op aannames. Van oudsher wordt er dan eerst een uitgebreid businessplan geschreven: heeft het product levensvatbaarheid en hoeveel winst gaat het product opleveren? Een half jaar later wordt er een plan gepresenteerd en weer een half jaar later het product. In de praktijk blijkt dat dit helemaal niet werkt. Niet zo gek, want het product is nog steeds gebaseerd op aannames.

Do: Ideeën zo snel mogelijk valideren bij de eindgebruiker

Beter is om snel te starten met het uitvoeren van het idee; om klein te beginnen en het product te laten valideren door de eindgebruiker. Zo weet je al gauw of er vraag naar het product is en voorkom je dat je maandenlang aan een product werkt waar de eindgebruiker niet op zit te wachten.

Don’t: Teveel willen bouwen in één keer

Wanneer het product gevalideerd is kun je starten met bouwen. Veel corporate bedrijven bouwen hun product in één keer, dit proces duurt vaak meerdere maanden. Op het moment dat het product klaar is, wordt het op een PR-event groots naar buiten gebracht. Wat doe je dan als je erachter komt dat er fouten inzitten?

Do: Flexibel opstellen

Door in de beginfase te testen kun je het product ook beter aanpassen. Je begint dus klein en blijft het product continu optimaliseren. Door in de beginfase te testen, is het ook gemakkelijker om aanpassingen te doen. Dit maakt het product flexibeler.

Het succes van digitaal innoveren hangt af van snelle iteraties, snelheid en flexibiliteit. Niet iedere technologie is daarvoor geschikt. Kies bijvoorbeeld niet voor custom coding, want dat vertraagt het bouwproces en daarmee ook je flexibiliteit.

Bijna iedere corporate heeft wel een InnovationLab waar ze start-ups proberen na te doen.

People

Een multidisciplinair team

De meeste corporate bedrijven hebben erg veel mensen in dienst. Maar zijn het ook de juiste mensen voor digitale innovatie? In tegenstelling tot traditionele ontwikkeling met een lange cycli, gaat innoveren een stuk beter met een multidisciplinair team dat snel kan schakelen. Bij corporate bedrijven komt het vaak voor dat niet alle competenties in het team beschikbaar zijn, waardoor de kwaliteit van het eindproduct achteruitgaat.

Deze TEDTalk geeft je verrassend inzicht in het samenstellen van teams.

Creëer een start-up omgeving

Heb jij wel eens geprobeerd te innoveren onder het toeziend oog van een corporate? Dat werkt dus niet. Bureaucratie, compliance, regelgeving en security doen innovatie de das om. Slim is om een aparte BV op te richten die op een externe locatie zit waar het innovatieteam zijn gang kan gaan. Waar niet alles wat bedacht of gemaakt wordt aan de regels van de corporate hoeft te voldoen. Dit raakt ook weer de flexibiliteit en snelheid van het proces, want hoe meer regels, hoe minder innovatie. Op het moment dat een UX-designer of Product Owner zich moet verdedigen voor wat er bedacht of gemaakt wordt, limiteert hem dat in het innovatieproces.

Laat het businessplan achterwege, dat vormt zich gaandeweg wel. Op het moment dat een maker zich moet gaan verdedigen waarom hij iets wil maken, limiteert hem dat in het innovatieproces.

Proces

Kies gezamenlijk één werkwijze

Snelheid en flexibiliteit vereisen een duidelijk proces om soepel te kunnen schakelen en te itereren. Het maakt niet uit welk proces je kiest, als je er als team maar één kiest. Dit zorgt ervoor dat je efficiënt kunt werken. Wanneer er geen duidelijk, vastomlijnd proces is om te innoveren, zullen mensen langs elkaar heen werken. We hoeven je niet uit te leggen dat er op die manier talloze problemen ontstaan.

Digitaal innoveren staat of valt met snel en flexibel kunnen werken. Dan moet het product gevalideerd zijn en continu getest worden. De mensen moeten elkaar qua vaardigheden aanvullen en niet beperkt worden door regelgeving. Bovendien moeten zij als één team samenwerken in hetzelfde proces.

Op het moment dat de drie p’s als geheel niet soepel lopen, wordt digitale innovatie erg lastig. Laat dan nu precies de reden zijn waarom digitaal innoveren vaak niet lukt.