BQsupport

Proces virustoetsing bloembollen versimpeld

Kwaliteit speelt een steeds belangrijkere rol bij bloembollen.

Laborant test bloembol op virus

Bulb Quality Support biedt virustoetsen op plantmateriaal waarmee telers de kwaliteit van hun bloembollen kunnen testen. Het aanvraagproces en terugkoppeling is een administratief en tijdrovend proces. Er werd veel overwerk gestoken in de verwerking van aanvragen, wat de groei van het bedrijf vertraagde.

 • 30%

  Er is een groei van 30% gerealiseerd met dezelfde bezetting.

 • 2x sneller

  De doorlooptijd van aanvragen is gereduceerd van 10 naar 5 werkdagen.

Automatiseren om arbeidsdruk te verlagen

Door het aanvraagproces en de terugkoppeling van de resultaten van de virustoetsen te automatiseren, is de doorlooptijd van een aanvraag gereduceerd van 10 werkdagen naar 5 werkdagen. Deze besparing ontstaat uit de reductie van administratieve taken. Door de reductie van administratieve druk kon BQ Support 30% groeien zonder nieuw personeel aan te nemen.

Onderzoeker diagnostiseert een plant monster
BQ-support medewerker voert test uit.

Duidelijke businesscase

In de oude situatie werden aanvragen en terugkoppelingen verwerkt middels Profit. De opdrachtverstrekking naar het laboratorium verliep met een handmatige tussenstap. Prijzen van de verschillende producten werden beheerd in het virustoets- en boekhoudsysteem.

De administratieve druk op het team was groot. Als een grote hoeveelheid aanvragen binnenkwam, moesten overuren gedraaid worden om de resultaten zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Daarnaast kon de organisatie niet groeien zonder extra personeel aan te nemen.

Mede dankzij Webflight hebben we onze levertijd kunnen verkorten van 10 naar 5 werkdagen. Daarnaast zijn we met 30% gegroeid in dezelfde bezetting.

Handmatige handelingen verminderen

De oude werkwijze vergde veel processtappen van een medewerker. Wij hebben een Mendix applicatie gerealiseerd die zich richt op Business Process Management. Het systeem is geïmplementeerd in nauwe samenwerking met BQ Support. De medewerkers zijn nauw betrokken geweest bij het ontwikkelproces. Hierdoor waren zij op de hoogte van de nieuwe werkwijze en konden hun wensen meegenomen worden tijdens de ontwikkeling.

Vooraf is een concept-design gemaakt van de applicatie en is een inventarisatie gedaan van de applicatie-architectuur die flexibel genoeg is om toekomstige use cases te dekken. Vanwege de scrum werkwijze konden de wensen elke sprint uitvoerig met de klant worden besproken.

In een paar maanden is een MVP opgeleverd. Na oplevering is besloten om een half jaar parallel te draaien aan het oude proces. Toen alle ervaringen met het nieuwe systeem zijn verwerkt, kon volledig worden overgegaan op het nieuwe systeem.

Medewerker van BQ support maakt monsters
Tulpenveld

Features ontwikkeld door Webflight

 • Aanvraagproces geautomatiseerd

 • Terugkoppeling resultaten virustoetsen en communicatie naar klanten geautomatiseerd

 • Snel uitbreidbaar systeem voor meerdere typen virustoetsen en meerdere typen gewassen

 • Universele factuurregels die aansluiten op het snel uitbreidbaar systeem

 • Aanvraag van virustoetsen bij het laboratorium en het verwerken van toetsresultaten geautomatiseerd

 • Nieuw artikel op gebied van toetsingen inregelbaar in 5 minuten

Doorlooptijd is cruciaal voor klanten: 50% verminderd

Door de introductie van het nieuwe systeem zijn het aanvraagproces en de terugkoppeling van de resultaten van de virustoetsen sterk vereenvoudigd. De doorlooptijd van een virustoets is gereduceerd van 10 werkdagen tot 5 werkdagen. Hierdoor kon het bedrijf zonder extra mankracht 30% groeien. Ook kunnen nu gemakkelijk nieuwe diensten worden toegevoegd aan het portfolio, zoals diagnostiek, visuele inspecties, opplantmonsters en certificeringen voor de Chileense agrarische sector.