BRIS

Mobiele app voor managen van bouwregelgeving

Veiligheid gaat boven alles binnen de bouwsector. BRIS (BouwRegelgeving InformatieSystemen) biedt met hun applicaties organisaties binnen de Nederlandse bouwsector de mogelijkheid zich te conformeren aan de geldende bouwregelgeving. Daarnaast maakt de software van BRIS het voor aannemers mogelijk om informatie rond bouwinspecties op de juiste manier toe te passen.

Inspecteur werkt met mobiele app van BRIS

Deel met je netwerk

Steeds vaker worden er bouwinspecties door (onder)aannemers op locatie gedaan, door veranderende wet-en regelgeving  moet hier volgens bepaalde regels bewijs van worden verzameld. Om deze aannemers te helpen met het toetsen op juiste uitvoering van het bouwbesluit, heeft Webflight de bestaande applicatie geupgrade met een gebruiksvriendelijke mobiele interface die makkelijk te gebruiken is op bouwlocaties.

De bestaande applicatie BRIStoets bevatte namelijk wel de benodigde functionaliteit, maar was niet geschikt voor gebruik op mobiele devices. De uitdaging was om een mobiele app te maken die naadloos gegevens uitwisselt met de bestaande BRIStoets applicatie, zodat de twee applicaties naast elkaar kunnen werken met dezelfde databronnen.

Makkelijke inspectie op bouwlocaties 

Vanwege de complexiteit van de software werden bouwinspecties uitsluitend gedaan door ‘experts’ die de BRIStoets software onder de knie hadden. Dit zorgde ervoor dat de applicatie niet geschikt is voor snelle toetsingen op locatie èn kleinere bouwbedrijven die geen complexe projecten uitvoeren. 

Door veranderende wet- en regelgeving in de bouw, denk aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), moeten bepaalde bouwinspecties door (onder)aannemers op locatie gedaan worden. Zij zijn verplicht om volgens specifieke regels bewijs van hun inspecties te verzamelen. Deze manier van werken maakte het wenselijk om een mobiele applicatie te ontwikkelen die eenvoudig is in gebruik.

Een snelle Minimum Viable Product met low-code

Met de uitdaging om een mobiele app te ontwikkelen kwam BRIS bij Webflight. Waarbij de vraag was om binnen korte tijd een mobiele app (MVP) te lanceren, ook al was dat in het begin met beperkte functionaliteit. Om de korte time-to-market te kunnen halen, is gekozen voor het Mendix platform. Met dit low-code platform is het mogelijk in korte tijd een mobiele app te realiseren voor zowel iOS als Android apparaten. Daarnaast beschikt het platform over zeer goede integratiemogelijkheden met de bestaande BRIS applicatie.

Om geen tijd te verliezen, is Webflight met BRIS begonnen met het uitwerken van een concept-design voor de belangrijkste gebruikersschermen van de applicatie. In samenwerking met UX design studio Soda Studio en designbureau Resoluut is een conceptdesign gemaakt voor de app. Om tot dit design te komen, zijn workshops gehouden met de specialisten van BRIS. Mendix Consultants hebben samen met de bouwers van BRIStoets de technische haalbaarheid van de integratiemogelijkheden getoetst. Vervolgens is een validatie uitgevoerd op de complexiteit van het design.

Na 4 sprints van een week is een MVP gelanceerd in de Apple App Store en Google Play Store. De eerste klanten van BRIS werken inmiddels met BRIScheck en de uitrol van de volgende versie is een feit.

“In het verleden duurde uitrollen van nieuwe functionaliteit lang. Met het Mendix platform kunnen snel nieuwe features ontwikkeld worden.”

Richard van Dommelen

Operationeel directeur

Requirements in de mobiele BRIS app

In de oude situatie waren alleen getrainde inspecteurs in de gelegenheid de inspecties te doen middels BRIStoets. Om ervoor te zorgen dat ook inspecteurs met minimale kennis van de software de inspecties kunnen uitvoeren zijn er een aantal requirements op gebied van functionaliteit, integratie en bruikbaarheid opgesteld waar de app aan moest voldoen.

Functionaliteiten

  • Bestaande projecten en inspectielijsten inzien

  • Inloggen m.b.v. QR code die vanuit BRIStoets wordt gegenereerd

  • Mogelijkheid om foto’s en video’s te uploaden

  • Synchronisatie met de BRIStoets webapplicatie

Integratie 

  • Native app geschikt voor mobiele iOS en Android devices 

Bruikbaarheid

  • Snel in gebruik

  • Simpele en intuïtieve gebruikersinterface

De mobiele BRIScheck app is een toevoeging aan het applicatielandschap van BRIS. Alle informatie uit de app wordt realtime gesynchroniseerd met de webapplicatie, zodat in twee systemen tegelijkertijd kan worden gewerkt en data op elke plek waar nodig beschikbaar is.

Bris mobiele app schermen

Resultaat

Met een scherp budget en strakke deadline (6 weken doorlooptijd) is een werkende mobiele app opgeleverd die ervoor heeft gezorgd dat BRIS de eerste partij is die een oplossing biedt om op de bouwplaats controlebewijs te verzamelen en direct in te sturen. De BRIScheck is speciaal ingericht voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiermee is het bedrijf in de mogelijkheid een nieuwe klantgroep aan te boren. Ook heeft BRIS naar aanleiding van dit project het Mendix low-code platform gekozen om mee door te ontwikkelen.

Vervolg

In de toekomst zal BRIScheck voor meerdere type inspecties geschikt worden gemaakt. Dit is het begin van een nieuw platform voor op de bouwplaats, denk bijv. aan IKB controles. IKB-lijsten worden ingevuld door certificaathouders, zowel procescertificaathouders als productcertificaathouders. Een IKB-lijst bevat checks, voortkomend uit de eisen die gesteld zijn in de beoordelingsrichtlijn (BRL). Met de IKB-lijst toont de certificaathouder aan dat hij zijn eigen (productie-/verwerkings-) proces controleert en beheerst. De CI (SKG-IKOB) controleert tijdens de certificatie-controles of de IKB is ingevuld en hoe met eventuele afwijkingen is omgegaan. Het feit dat er toezicht is door een CI op dat proces van interne controle (gekoppeld met de eisen uit de BRL) is voor de WKB-borger van waarde. Hij hoeft dan zelf niet meer (of minder intensief) dit proces te controleren. Daarnaast is de ingevulde IKB van belang voor de omgekeerde bewijslast die voor de aannemer geldt.

Bekijk meer cases van Webflight

Kantoorgebouw beheerd door Re:Invent

Toekomst van kantoren hergedefinieerd

Met de juiste digitale strategie de beste digitale afvalmanager van Nederland worden

Met de juiste digitale strategie de beste digitale afvalmanager van Nederland worden