CO-Keur

Markt transformatie door aanpassingsvermogen en innovatie

In een wereld waar digitalisering steeds belangrijker wordt, is het cruciaal om te innoveren en kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen. CO-keur heeft gedemonstreerd hoe bedrijven veranderende wet- en regelgeving kunnen omzetten in kansen voor groei, digitalisering en marktpenetratie.

Monteur werkt aan verwarmingsinstallatie
co-keur logo

Deel met je netwerk

CO-keur neemt installatiebedrijven het certificeringstraject dat per 1 april 2023 verplicht is volgens de Gasketelwet uit handen. Door deel te nemen gebruiken installatiebedrijven het kwaliteitssysteem, dat bestaat uit een app voor het vastleggen van verplichte controles, automatisch rapporteren voor interne audits en een kwaliteitshandboek. Het enige wat installateurs hoeven te doen, is hun kwalificaties en meetapparatuur te registreren en als deze zijn goedgekeurd, kunnen zij direct gebruikmaken van de CO-keur koepelorganisatie.

Betaalbare certificerings-oplossing voor installateurs

CO-keur (CO verwijst naar de formule voor koolstofmono-oxide of koolmonoxide)  biedt ZZP'ers en MKB-installateurs een oplossing om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor CO-certificering die per 1 april 2023 van kracht zijn geworden. Het verkrijgen van deze certificering kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn, en zorgt voor veel administratief werk en kosten voor bedrijven.

Om van deze certificering gebruik te maken zijn ‘credits’ nodig waarmee in de app per ketel installatie alle verplichte controles vastlegt en de werkzaamheden afmeldt. De installateur betaalt per installatie waarmee hoge certificeringskosten en lange terugverdientijd worden voorkomen.

Door Mendix als basistechnologie in te zetten waren we in staat de app continu aan te passen aan de constant veranderende regels.

Marco Datthijn

Directeur, CO-Keur

De kracht van low-code: Snel inspelen op veranderende requirements in een veranderende markt

Mede door gebruik te maken van het low-code platform Mendix, kon snel worden ingespeeld op de veranderende requirements van de applicatie. Deze requirements waren  continu onderhevig aan verandering omdat de wetgeving rond de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie nog niet klaar was. Doordat de regels steeds veranderen, moest de functionaliteit van de applicatie ook steeds veranderen. Met traditionele softwareontwikkeling was dit niet op deze manier mogelijk geweest, met low-code wel. Dit aanpassingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat CO-keur als eerste partij succesvol een kosten-efficiënte oplossing biedt voor ZZP'ers en MKB-installateurs die zich aan deze wetgeving moeten conformeren.

CO-keur app stap 1
co-keur app stap 2
Mendix consultant Thomas Goudriaan

Het is leuk om te werken aan zo'n dynamisch project, waarbij het aantal gebruikers exponentieel groeit en de actualiteit je telkens bijna inhaalt.

Thomas Goudriaan

Consultant bij Webflight

Low code development voor snelle validatie

Het idee voor CO-keur is ontstaan tijdens een Mendix training bij BRIS. ​​BRIS (BouwRegelgeving InformatieSystemen) biedt met hun applicaties organisaties binnen de Nederlandse bouwsector de mogelijkheid zich te conformeren aan de geldende bouwregelgeving. De organisatie had al ervaring met het Mendix low code platform en heeft de ontwikkeling van de CO-Keur app door een interne developer laten uitvoeren onder begeleiding van Webflight.

Om het innovatieve platform van CO-keur te realiseren, was de expertise van Mendix partner Webflight noodzakelijk. Deze begeleiding en ondersteuning in de ontwikkeling van het CO-keur platform hebben ervoor gezorgd dat het project kon evolueren en zich aanpassen aan de veranderende wettelijke verplichtingen en gebruikersfeedback.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verplichting dat dossiers realtime worden gecontroleerd door een auditor. 

  • De checklist, waar wettelijk aan voldaan moest worden, veranderde. Zo waren rapportages van het totaalbeeld nodig waarmee inzicht werd gekregen in hoeveel checklists zijn ingevuld en hoeveel akkoord zijn bevonden. Dit was nodig om te zorgen dat kan worden aangetoond dat deelnemers van CO-keur aan alle elementen van de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. conform BRL 6000-25, voldoen.

  • Naarmate het aantal gebruikers toenam, kwam er ook meer gebruikersfeedback. Dit gaf inzicht in verbetermogelijkheden, waarmee de app geoptimaliseerd kon worden.

Schaalbaarheid voor groeiende gebruikersaantallen

Een ander belangrijk element is de snel groeiende gebruikersgroep. De Mendix cloud omgeving is dan ook meerdere keren opgeschaald vanwege de hoeveelheid gebruikers. In 3 maanden zijn er 2000 nieuwe gebruikers bijgekomen en op een gemiddelde werkdag zijn er meer dan 800 gebruikers actief.

  • 2000

    nieuwe gebruikers binnen 3 maanden.

  • 800

    dagelijkse actieve gebruikers

Co-keur monteur voert controle uit

Een inspirerend verhaal van aanpassingsvermogen, digitalisering en succes

Het verhaal van CO-keur is een perfect voorbeeld van hoe bedrijven veranderende marktomstandigheden kunnen benutten en digitalisering en innovatie kunnen omarmen om succes te behalen. Dit inspirerende verhaal dient als een belangrijke les voor iedereen die verantwoordelijk is voor digitalisering binnen bedrijven: aanpassingsvermogen, innovatie en schaalbaarheid zijn de sleutel tot succes. Hierdoor is het CO-keur platform in staat geweest om een derde van de markt te veroveren en snelle groei te realiseren.